2008-08-18

S28291/2000 Milmorkojans Dakke
e. S52731/96 Morbergs-Gårdens Pil
u. S34267/94 Östholmens Qusa. Drabbades vid 4 års ålder

S25748/2000 Vrångforsens Djärva
e. N14603/97 Haugbos Buck
u. S19038/96 Vojmans Rani. Drabbades vid 5,6 års ålder. Avlivad.

S32852/2006 Anya
e. S15383/99 Ryvikens Linus
u. S19634/2002 Zita. Drabbades vid 1,5 års ålder.

Share