Jycked     Svenska Älghundklubben
   Jaktprovsresultat för hunden   J BOVIKSHYTTAN MILO S40643/2003.
ProvDatum 2004-11-30 Domare RUNDKVIST CARL Poäng 60 Pris   2 Brutit      
Släpp  0805  Fann älg  0836 Hund åter  1350 Övr.provtid slut  1336  Skäller Björn  
Upptag   1 Älgarbete  300 Gångstånd  0 Fast stånd  64 L.st.skall  64 Tid synk.  5
Stånd Uppt.pl.  0 Typ av älg   Ko med kalv(ar) Uppträd/rörelse   Rör sig Position   Mest framför
Ståndarb-avst.   8-15 meter Väderlek   Mulet Lufttemperatur   0 - +10C Vind   Svag
Snö / barmark   10-30 cm snö Skrapighet          
Tempo sök  8 Söker i turer om 5-8 min i mycket bra tempo. Upptag 300m bort. 2 min efter upptag passerar ko + kalv med Milo tyst efter. Fram till 0915 hör vi några skall från olika platser i terrängen. 0915-0941 fast stånd, sedan förflyttning och sporadisk skallgivning. 1005 besöker hunden oss, älgarna är nära, kopplingsbar. Återupptar omedelbart älgarbete. 1105-1143 fast stånd, därefter förflyttning i terrängen med enstaka skall. Kan kallas in från sök. 60-65 skall/min med mycket bra hörbarhet.
Sök omfattning  7
Förm. finna älg  6
Avst.uppt.pl.  4
Ståndssk.uppt.pl  6
Ståndssk.kval.  5
Vilja att förfölja  10
Ställ.flyend.älg  5
Skalltid  3
Skall hörbarh.  7
Skalltäthet  8
Samarbete  9
Lydnad  4
««   2018-11-14