Jycked     Svenska Älghundklubben
   Jaktprovsresultat för hunden   J BOVIKSHYTTAN MILO S40643/2003.
ProvDatum 2004-12-17 Domare PERSSON ELON Poäng 90,5 Pris   1 Brutit      
Släpp  0815  Fann älg  0840 Hund åter  1340 Övr.provtid slut  1340  Skäller Björn  
Upptag   1 Älgarbete  265 Gångstånd   Fast stånd  230 L.st.skall  230 Tid synk.  5
Stånd Uppt.pl.  95 Typ av älg   Ko med kalv(ar) Uppträd/rörelse   Rör sig Position   Mest framför
Ståndarb-avst.   8-15 meter Väderlek   Nederbörd Lufttemperatur   0 - +10C Vind   Kraftig
Snö / barmark   0-10 cm snö Skrapighet          
Tempo sök  8 Söker i turer om 5-15 min i mycket bra tempo. Kan kallas in under sök. Upptag 200m bort, fast stånd på upptagsplatsen. 80-90 skall/min med mycket bra hörbarhet. 1015 fina skottillfällen på ko + kalv. Föraren lockar in hunden som kommer direkt, återgår. Stötning, nytt stånd efter 300m. Vi gör ytterligare 2 stötningar som hunden ställer om med minst 30 min stånd efter varje stötning. Hunden tar kontakt 2 ggr efter 90 min. Fyra skottillfällen under provet. Inkallning 3 ggr. 1230 hård stötning, långsken. 1305 hunden åter. Vi går i sök resten av provtiden utan mer älgkontakt.
Sök omfattning  7
Förm. finna älg  8
Avst.uppt.pl.  4
Ståndssk.uppt.pl  10
Ståndssk.kval.  10
Vilja att förfölja  10
Ställ.flyend.älg  10
Skalltid  10
Skall hörbarh.  8
Skalltäthet  9
Samarbete  10
Lydnad  10
««   2018-11-14