Jycked     Svenska Älghundklubben
   Jaktprovsresultat för hunden   SUCH, SJ(LÖ)CH HÖKMOSSENS NALLE S18692/2006.
ProvDatum 2007-11-06 Domare ERICKSSON ANDERS Poäng 64,5 Pris   2 Brutit      
Släpp  0735  Fann älg  0756 Hund åter   Övr.provtid slut  1256  Skäller Björn  
Upptag   1 Älgarbete  138 Gångstånd  0 Fast stånd  95 L.st.skall  95 Tid synk.  5
Stånd Uppt.pl.  24 Typ av älg   Ko med kalv(ar) Uppträd/rörelse   Rör sig Position   KEB
Ståndarb-avst.   KEB Väderlek   Klart Lufttemperatur   0 - +10C Vind   Måttlig
Snö / barmark   Barmark Skrapighet          
Tempo sök  6 Sysslebäck. Gör en söktur på 13 min i bra tempo. Upptag ca 600m bort, fast stånd. 0820 sken, älgarna störda av utomstående. 0832 fast stånd ca 700m bort. 40-60 skall/min med mkt bra hörbarhet. 0943 skottillf. Stötning med sken som följd. 1010 hunden åter. Vi fortsätter utan någon mer älgkontakt fram till provslut, söker nu i kortare turer.
Sök omfattning  6
Förm. finna älg  7
Avst.uppt.pl.  8
Ståndssk.uppt.pl  6
Ståndssk.kval.  6
Vilja att förfölja  9
Ställ.flyend.älg  8
Skalltid  4
Skall hörbarh.  7
Skalltäthet  5
Samarbete  9
Lydnad  4
««   2018-10-22