Jycked     Svenska Älghundklubben
   Jaktprovsresultat för hunden   SUCH, SJ(LÖ)CH HÖKMOSSENS NALLE S18692/2006.
ProvDatum 2007-12-13 Domare RUNDKVIST CARL Poäng 39,5 Pris   0 Brutit  X    
Släpp  0800  Fann älg  0910 Hund åter  1315 Övr.provtid slut  1315  Skäller Björn  
Upptag   1 Älgarbete  70 Gångstånd  0 Fast stånd  0 L.st.skall  0 Tid synk.  12
Stånd Uppt.pl.  0 Typ av älg   Okänt Uppträd/rörelse   KEB Position   KEB
Ståndarb-avst.   KEB Väderlek   Mulet Lufttemperatur   -10 - 0C Vind   Svag
Snö / barmark   0-10 cm snö Skrapighet          
Tempo sök  8 Söker i turer om 7-18 min i mkt bra tempo. Kan kallas in från sök. Upptag mer än 1 km från oss, sken. 1030 hunden åter, traktbyte. 1050 nytt släpp. Ingen mer älgkontakt. 1315 bryter föraren provet.
Sök omfattning  8
Förm. finna älg  8
Avst.uppt.pl.  10
Ståndssk.uppt.pl  0
Ståndssk.kval.  0
Vilja att förfölja  10
Ställ.flyend.älg  1
Skalltid  0
Skall hörbarh.  K
Skalltäthet  K
Samarbete  7
Lydnad  4
««   2018-10-22