Jycked     Svenska Älghundklubben
   Jaktprovsresultat för hunden   SUCH, SJ(LÖ)CH HÖKMOSSENS NALLE S18692/2006.
ProvDatum 2007-12-22 Domare RUNDKVIST CARL Poäng 78,5 Pris   1 Brutit      
Släpp  0830  Fann älg  0940 Hund åter  1440 Övr.provtid slut  1440  Skäller Björn  
Upptag   1 Älgarbete  205 Gångstånd  0 Fast stånd  145 L.st.skall  145 Tid synk.  13
Stånd Uppt.pl.  105 Typ av älg   Ko med kalv(ar) Uppträd/rörelse   Rör sig Position   Mest framför
Ståndarb-avst.   8-15 meter Väderlek   Mulet Lufttemperatur   -10 - 0C Vind   Svag
Snö / barmark   Barmark Skrapighet          
Tempo sök  8 Söker i turer om 5-15 min i mkt bra tempo. Kan kallas in från sök. Upptag 1 km från oss, ståndet rör sig på upptagsplatsen. 1125 är vi inne på ståndet, skottillfälle, sken i det hårda föret. 1135 nytt fast stånd till 1215, då vi har skottillf. I det hårda föret blir det åter sken. 1305 hunden åter, ingen mera älgkontakt. 2 stötningar, 2 skottillf. 60-80 skall/min med mkt bra hörbarhet, uppehåll i skallgivningen.
Sök omfattning  8
Förm. finna älg  8
Avst.uppt.pl.  10
Ståndssk.uppt.pl  9
Ståndssk.kval.  7
Vilja att förfölja  10
Ställ.flyend.älg  8
Skalltid  7
Skall hörbarh.  8
Skalltäthet  8
Samarbete  9
Lydnad  4
««   2018-10-22