Jycked     Svenska Älghundklubben
   Jaktprovsresultat för hunden   SE J(LÖ)CH MOTTIBÄCKENS BILL S44500/2005.
ProvDatum 2007-12-23 Domare PERSSON LEIF Poäng 79 Pris   1 Brutit      
Släpp  0810  Fann älg  0925 Hund åter  1430 Övr.provtid slut  1425  Skäller Björn  
Upptag   1 Älgarbete  300 Gångstånd  34 Fast stånd  216 L.st.skall  250 Tid synk.  26
Stånd Uppt.pl.  43 Typ av älg   Ko med kalv(ar) Uppträd/rörelse   Rör sig Position   Mest framför
Ståndarb-avst.   8-15 meter Väderlek   Mulet Lufttemperatur   0 - +10C Vind   Måttlig
Snö / barmark   0-10 cm snö Skrapighet          
Tempo sök  7 Skåltjärnshyttans vvo. Söker i turer om 5-10 min i mkt bra tempo. Inkallning u.a. 0925 upptag med fast stånd över 1 km från oss. 70 skall/min med mkt bra hörbarhet, enstaka pauser i skallgivningen. 1008 gångstånd till 1020, sedan fast. 1108 skottillf på ko + kalv, stötning, gångstånd. 1115 fast stånd. 1155 missl inkallning, hård stötning, gångstånd. 1210 fast stånd. 1304 blir älgarna varse oss, sken över 3 km. 1345 hörs hunden åter i fast stånd. 1414 ny missl inkallning, sken. Hunden borta vid provtidens slut.
Sök omfattning  6
Förm. finna älg  9
Avst.uppt.pl.  10
Ståndssk.uppt.pl  6
Ståndssk.kval.  10
Vilja att förfölja  10
Ställ.flyend.älg  9
Skalltid  10
Skall hörbarh.  8
Skalltäthet  8
Samarbete  4
Lydnad  4
««   2018-10-22