Jycked     Svenska Älghundklubben
   Jaktprovsresultat för hunden   SUCH, SJ(LÖ)CH HÖKMOSSENS NALLE S18692/2006.
ProvDatum 2008-01-22 Domare PETTERSSON KENNETH Poäng 83,5 Pris   1 Brutit      
Släpp  0803  Fann älg  0930 Hund åter  1435 Övr.provtid slut  1430  Skäller Björn  
Upptag   1 Älgarbete  300 Gångstånd  11 Fast stånd  222 L.st.skall  233 Tid synk.  26
Stånd Uppt.pl.  93 Typ av älg   Ko med kalv(ar) Uppträd/rörelse   Rör sig Position  
Ståndarb-avst.   8-15 meter Väderlek   Klart Lufttemperatur   0 - +10C Vind   Svag
Snö / barmark   0-10 cm snö Skrapighet          
Tempo sök  8 Söker i turer om 5-17 min i mkt bra tempo. 0930 hör vi några skall långt bort, vi går i riktning däråt. Efter 1,5-2 km finner vi hunden 1005 med ko + kalv. Mkt bra skottillfällen. Hunden tar kontakt, ej kopplingsbar. Vi får stötning och missl inkallningsförsök 3 ggr. Gångstånd vid sista stötningen. 60-70 skall/min med pauser. Provet avslutas med hunden i fast stånd. Total flyktsträcka 3-4 km.
Sök omfattning  8
Förm. finna älg  10
Avst.uppt.pl.  10
Ståndssk.uppt.pl  5
Ståndssk.kval.  10
Vilja att förfölja  10
Ställ.flyend.älg  10
Skalltid  10
Skall hörbarh.  7
Skalltäthet  8
Samarbete  8
Lydnad  4
««   2018-10-22