Jycked     Svenska Älghundklubben
   Jaktprovsresultat för hunden   SE J(LÖ)CH MOTTIBÄCKENS BILL S44500/2005.
ProvDatum 2008-01-23 Domare ERICKSSON ANDERS Poäng 76 Pris   1 Brutit      
Släpp  0803  Fann älg  0820 Hund åter  1342 Övr.provtid slut  1320  Skäller Björn  
Upptag   1 Älgarbete  300 Gångstånd  4 Fast stånd  232 L.st.skall  236 Tid synk.  17
Stånd Uppt.pl.  0 Typ av älg   Ko med kalv(ar) Uppträd/rörelse   Rör sig Position   Mest framför
Ståndarb-avst.   8-15 meter Väderlek   Klart Lufttemperatur   -10 - 0C Vind   Svag
Snö / barmark   0-10 cm snö Skrapighet          
Tempo sök  K Upptag ca 900m bort, sken. 0922 hör vi hunden i fast stånd ca 4 km bort. 1127 skottillf, stöt med gångstånd ca 100m som resultat. 1128 fast stånd. 1207 skottillf, missl ink. Stötning med gångstånd ca 200m som följd. 1210 fast stånd. 60-80 skall/min med mkt bra hörbarhet. 1245 skottillf. Efter upprepade inkalln.försök kommer hunden, snabbt tillbaka. Stötning med sken ca 300m. 1247 fast stånd. Provet avslutas med hunden i fast stånd. Tre kontakter av hunden efter 90 min, kopplingsbar.
Sök omfattning  K
Förm. finna älg  6
Avst.uppt.pl.  10
Ståndssk.uppt.pl  3
Ståndssk.kval.  10
Vilja att förfölja  10
Ställ.flyend.älg  9
Skalltid  10
Skall hörbarh.  8
Skalltäthet  8
Samarbete  10
Lydnad  5
««   2018-10-22