Jycked     Svenska Älghundklubben
   Jaktprovsresultat för hunden   J Ã„LGENS ENSO S67817/2006.
ProvDatum 2009-01-25 Domare RUNDKVIST CARL Poäng 78 Pris   1 Brutit      
Släpp  0810  Fann älg  1050 Hund åter  1550 Övr.provtid slut  1550  Skäller Björn  
Upptag   1 Älgarbete  265 Gångstånd  40 Fast stånd  175 L.st.skall  215 Tid synk.  10
Stånd Uppt.pl.  100 Typ av älg   Ko med kalv(ar) Uppträd/rörelse   Rör sig Position   Mest framför
Ståndarb-avst.   8-15 meter Väderlek   Mulet Lufttemperatur   0 - +10C Vind   Svag
Snö / barmark   0-10 cm snö Skrapighet          
Tempo sök  7 Söker i turer om 5-12 min i mkt bra tempo. Ink från sök u.a. Upptag 600m bort på ett hygge, flyttar in i skogen och rör sig på ståndplatsen. 1230 är vi inne , men ser inga älgar, gångstånd till 1300, sedan fast tills vi stöter. Skottillf, gångstånd till 1340. 1350-1425 fast, kraftig stötning, skottillf, sken. 1515 hunden åter. Ingen mer älgkontakt. 55-65 skall/min med mkt bra hörbarhet.
Sök omfattning  6
Förm. finna älg  7
Avst.uppt.pl.  7
Ståndssk.uppt.pl  9
Ståndssk.kval.  8
Vilja att förfölja  10
Ställ.flyend.älg  9
Skalltid  10
Skall hörbarh.  8
Skalltäthet  6
Samarbete  9
Lydnad  4
««   2018-11-14