Jycked     Svenska Älghundklubben
   Jaktprovsresultat för hunden   J NAISJÖHEDENS SLUGG S20720/2006.
ProvDatum 2011-08-29 Domare KARLSSON STAFFAN Poäng 37,5 Pris   0 Brutit  X    
Släpp  06.10  Fann älg  06.52 Hund åter   Övr.provtid slut    Skäller Björn  
Upptag   2 Älgarbete  157 Gångstånd  0 Fast stånd  14 L.st.skall  8 Tid synk.  27
Stånd Uppt.pl.  6 Typ av älg   Ko med kalv(ar) Uppträd/rörelse   KEB Position   KEB
Ståndarb-avst.   KEB Väderlek   Nederbörd Lufttemperatur   Varm. än +10C Vind   Svag
Snö / barmark   Barmark Skrapighet          
Tempo sök  6 Id. ua. Slugg gör en söktur på 11 min i bra tempo. Inkallning sök ua. 06.52 Upptag över 800m. 06.56 Tyst. 07.03 Hör jag åter Slugg, har förflyttat sig ca: 300m. 07.05 Tyst. Går i riktning mot hunden. Hör några enstaka skall sedan tyst. Slugg förflyttar sig ner mot Vänern, hör enstaka skall. 08.03 Slugg åter gör en söktur på 35 min. När Slugg är på sök förflyttar vi oss på en väg, får se en älg på sidan av vägen som vi stöter. 09.02 Hör jag Slugg skalla 300m fast stånd till 09.08 tyst. 09.12 Fast stånd. 09.14 Tyst. Ägaren följer hunden på GPS. Vi förflyttar oss till ett hygge. 10.22 Kommer det en ko med två kalvar över hygget. 10.28 Kommer Slugg på löpan. Ägaren kopplar hunden och bryter provet.
Sök omfattning  6
Förm. finna älg  5
Avst.uppt.pl.  6
Ståndssk.uppt.pl  2
Ståndssk.kval.  2
Vilja att förfölja  10
Ställ.flyend.älg  2
Skalltid  k
Skall hörbarh.  k
Skalltäthet  k
Samarbete  7
Lydnad  4
««   2018-10-22