Jycked     Svenska Älghundklubben
   Jaktprovsresultat för hunden   J NAISJÖHEDENS SLUGG S20720/2006.
ProvDatum 2011-09-25 Domare ANDERSSON STEFAN Poäng 70,5 Pris   1 Brutit      
Släpp  06.52  Fann älg  07.33 Hund åter   Övr.provtid slut  12.40  Skäller Björn  
Upptag   2 Älgarbete  226 Gångstånd  6 Fast stånd  136 L.st.skall  98 Tid synk.  5
Stånd Uppt.pl.  44 Typ av älg   Flera älgar Uppträd/rörelse   Rör sig Position   KEB
Ståndarb-avst.   8-15 meter Väderlek   Klart Lufttemperatur   Varm. än +10C Vind   Svag
Snö / barmark   Barmark Skrapighet          
Tempo sök  6 Id OK. Släpp 06.52 sök om 5-20min, genomsnitt ca 15 min. Inkallning ua. 07.33 upptag 700m fast. Skallar med 70-80 skall/ min med bra hörbarhet. 08.17 tyst, sken. 09.40 hunden åter, koppling, traktbyte. 09.47 släpp, sök som tidigare men med betydligt lägre tempo. 11.01 upptag 600m fast, till 11.04 då det övergår till gångstånd, passerar oss på 70m skt. 11.10 fast efter 300m. Skallar som tidigare 70-80 skall. 12.35 skt lätt stötning. 12.36 fast efter 100m. Provet avslutas 12.40 med misslyckad inkallning.
Sök omfattning  8
Förm. finna älg  8
Avst.uppt.pl.  8
Ståndssk.uppt.pl  7
Ståndssk.kval.  6
Vilja att förfölja  10
Ställ.flyend.älg  5
Skalltid  7
Skall hörbarh.  6
Skalltäthet  10
Samarbete  7
Lydnad  4
««   2018-10-22