Jycked     Svenska Älghundklubben
   Jaktprovsresultat för hunden    Ã…SEBOS KAXA S23543/2009.
ProvDatum 2011-12-18 Domare LAGER TOMAS Poäng 30,5 Pris   0 Brutit      
Släpp  08.00  Fann älg  09.34 Hund åter   Övr.provtid slut  15.06  Skäller Björn  
Upptag   2 Älgarbete  98 Gångstånd  0 Fast stånd  0 L.st.skall  0 Tid synk.  2
Stånd Uppt.pl.  0 Typ av älg   Ko med kalv(ar) Uppträd/rörelse   Position   KEB
Ståndarb-avst.   KEB Väderlek   Mulet Lufttemperatur   -10 - 0C Vind   Måttlig
Snö / barmark   0-10 cm snö Skrapighet          
Tempo sök  5 ID-märkning OK, Hunden kan inkallas och kopplas på sök. 09 34 ser vi skenspår med hunden efter ensam älg. 10 06 hunden kopplas i skenspåren. 10 18 nytt släpp. 11 45 koppling 12 05 släpp i nytt område. 14 00 upptag 300 m avstånd som blir sken. Hunden kopplas vis provslut i skenpåren efter ko och två kalvar. Hunden söker under dagen i 1 - 5 minuter i bra tempo med hänsyn till det svåra föret.
Sök omfattning  4
Förm. finna älg  7
Avst.uppt.pl.  5
Ståndssk.uppt.pl  0
Ståndssk.kval.  0
Vilja att förfölja  10
Ställ.flyend.älg  1
Skalltid  0
Skall hörbarh.  k
Skalltäthet  k
Samarbete  4
Lydnad  4
««   2018-10-22