Jycked     Svenska Älghundklubben
   Jaktprovsresultat för hunden    Ã…SEBOS KAXA S23543/2009.
ProvDatum 2011-12-27 Domare ERICKSSON ANDERS Poäng 77 Pris   1 Brutit      
Släpp  08.13  Fann älg  09.37 Hund åter  14.53 Övr.provtid slut  14.37  Skäller Björn  
Upptag   2 Älgarbete  300 Gångstånd  13 Fast stånd  241 L.st.skall  220 Tid synk.  9
Stånd Uppt.pl.  35 Typ av älg   Ko med kalv(ar) Uppträd/rörelse   Rör sig Position   KEB
Ståndarb-avst.   0-7 meter Väderlek   Klart Lufttemperatur   0 - +10C Vind   Kraftig
Snö / barmark   Barmark Skrapighet          
Tempo sök  9 Söker i turer om 8 - 17 min i utmärkt tempo. Upptag ca 500 m bort, fast stånd. 10.12 gångstånd. 10.22 fast stånd. 11.57 skt. Stöter med gångstånd ca 150 m som följd. 12.00 fast stånd. Hunden skallar 75-85 skall/min med mkt bra hörbarhet. 12.32 skt, misslyck. Ink, stöter, sken ca 200 m sedan fast. 13.07 hård stötning med sken ca 400 m. 13.10 fast stånd 13.35 misslyck. Ink. vindstöter och 12.34 blir det sken. 14.16 fast stånd. Provet avslutas med hunden i fast stånd.
Sök omfattning  8
Förm. finna älg  6
Avst.uppt.pl.  6
Ståndssk.uppt.pl  6
Ståndssk.kval.  10
Vilja att förfölja  10
Ställ.flyend.älg  9
Skalltid  10
Skall hörbarh.  7
Skalltäthet  10
Samarbete  5
Lydnad  4
««   2018-10-22