Jycked     Svenska Älghundklubben
   Jaktprovsresultat för hunden    Ã…SEBOS KAXA S23543/2009.
ProvDatum 2012-01-14 Domare FRANSSON BJÖRN Poäng 65,5 Pris   2 Brutit      
Släpp  07.55  Fann älg  10.23 Hund åter  17.45 Övr.provtid slut  15.48  Skäller Björn  
Upptag   2 Älgarbete  240 Gångstånd  54 Fast stånd  88 L.st.skall  73 Tid synk.  8
Stånd Uppt.pl.  0 Typ av älg   Ko med kalv(ar) Uppträd/rörelse   KEB Position   KEB
Ståndarb-avst.   KEB Väderlek   Klart Lufttemperatur   -10 - 0C Vind   Svag
Snö / barmark   0-10 cm snö Skrapighet          
Tempo sök  7 Tiken söker i turer om 4 - 18 min, i ett mycket bra tempo. 9.50 försvinner tiken. 10.23 finner vi henne i fast stånd 4 km bort. 10.30 gångstånd. 10.45 fast. 10.53 tyst. 10.58 gångstånd. 11.37 tyst. 12.25 tiken åter - traktbyte- 12.50 nytt släpp. 13.50 upptag 1 km bort, tyst. 14.35 återfinner vi tiken 3 km bort, i fast stånd som varar till provslut. Tiken skallar 70 - 75 skall, med mycket bra hörbarhet, kan kallas in under sök.
Sök omfattning  7
Förm. finna älg  8
Avst.uppt.pl.  10
Ståndssk.uppt.pl  5
Ståndssk.kval.  5
Vilja att förfölja  10
Ställ.flyend.älg  2
Skalltid  7
Skall hörbarh.  8
Skalltäthet  10
Samarbete  7
Lydnad  4
««   2018-10-22