Jycked     Svenska Älghundklubben
   Jaktprovsresultat för hunden   J Ã…SEBOS KAXA S23543/2009.
ProvDatum 2012-12-15 Domare GUSTAVSSON MARKUS Poäng 32,5 Pris   0 Brutit      
Släpp  08.20  Fann älg  08.40 Hund åter  16.00 Övr.provtid slut  15.10  Skäller Björn  
Upptag   2 Älgarbete  255 Gångstånd  0 Fast stånd  5 L.st.skall  5 Tid synk.  5
Stånd Uppt.pl.  5 Typ av älg   Ensam Ko Uppträd/rörelse   KEB Position   KEB
Ståndarb-avst.   KEB Väderlek   Nederbörd Lufttemperatur   -10 - 0C Vind   Kraftig
Snö / barmark   10-30 cm snö Skrapighet          
Tempo sök  4 Storfors. ID ok. Hunden har en sök tur på 10 min senare under dagen turer om 3-5 min i godtagbart tempo. Såg hunden 0830, upptag 0840 400m bort. 0845 sken en kviga passerar oss på 30 m med tiken efter. 1045 kopplar vi hunden och gör ett traktbyte. Nytt släpp 1215 ser hunden 1255. 1300 tyst upptag 300m bort på ko och kalv. Hunden förföjler till provtiden är slut. Kan kallas in på sök.
Sök omfattning  4
Förm. finna älg  6
Avst.uppt.pl.  5
Ståndssk.uppt.pl  1
Ståndssk.kval.  2
Vilja att förfölja  10
Ställ.flyend.älg  2
Skalltid  0
Skall hörbarh.  k
Skalltäthet  k
Samarbete  4
Lydnad  3
««   2018-10-22