Jycked     Svenska Älghundklubben
   Jaktprovsresultat för hunden   J Ã…SEBOS KAXA S23543/2009.
ProvDatum 2013-01-02 Domare PETTERSSON KENNETH Poäng 79,5 Pris   1 Brutit      
Släpp  08.13  Fann älg  10.05 Hund åter  15.10 Övr.provtid slut  15.05  Skäller Björn  
Upptag   1 Älgarbete  255 Gångstånd  18 Fast stånd  208 L.st.skall  226 Tid synk.  5
Stånd Uppt.pl.  119 Typ av älg   Ko med kalv(ar) Uppträd/rörelse   Rör sig Position   Mest sidan
Ståndarb-avst.   8-15 meter Väderlek   Klart Lufttemperatur   0 - +10C Vind   Måttlig
Snö / barmark   0-10 cm snö Skrapighet          
Tempo sök  7 8,13 Hunden släpps och söker i mycket bra tempo mellan 7-16 min. 10.05 Upptag med fast stånd tiden ut. 12.04 Skottillfälle. 12.08 Gångstånd som åter blir fast stånd 12.21. 13.10 Skottillfälle. 13.15 Gångstånd som tonar ut. 13.30 hör vi några skall 1 km bort.14.10 hör vi fast stånd men något glesare. Hunden står vid en älv där älgarna har gått över men inte hunden. Hon skallar 80-85 skall/min med mycket bra hörbarhet. Hon kan kopplas under sök. Från 14.10 går vi tiden ut utan mer älgkontakt.
Sök omfattning  7
Förm. finna älg  7
Avst.uppt.pl.  5
Ståndssk.uppt.pl  9
Ståndssk.kval.  10
Vilja att förfölja  8
Ställ.flyend.älg  9
Skalltid  10
Skall hörbarh.  7
Skalltäthet  10
Samarbete  9
Lydnad  4
««   2018-10-22