STAMTAVLA  (Hundar som förekommer flera gånger = Rött namn) stäng

ALVIKSTRÄSK FRUGAN
SE23119/2011 HD=A, AD=U
Jprov=1 Utst=1
Norsk Elghund Grå
Född: 2011-02-22
Kön: Tik
SE J(LÖ)CH
PILKÅKOJANS ABBE
S32422/2006 HD=A
Jprov=6 Utst=5
SE J(LÖ)CH SE UCH
LYNGMARKARNAS LITTLE TYSON
S15324/2001 HD=A
Jprov=9 Utst=36
SE V-00 SE UCH SE J(LÖ)CH
LYNGMARKARNAS RAMBO  S39913/98 HD=A
Jprov=4 Utst=16
SE V-97 NORD UCH SE JCH FI JCH NORD V-99 INT UCH
RUFF  S63643/93 HD=Fri
Jprov=6 Utst=46
NORD JCH SE V-93 SE V-95 NORD UCH
LYNGMARKARNAS TESSY  S54835/91 HD=Fri
Jprov=12 Utst=21
DAHLHOLMENS AJJA  S21729/96 HD=Fri
Utst=1
SE JCH SE UCH
JAGEREN'S GORBATJOV  N33942/90 HD=Fri
Jprov=6 Utst=8
FI UCH FI JCH
ÖVERIN TIINA  S46408/95 HD=Fri
Utst=3
SE JCH SE UCH
PILKÅKOJANS RAISA
S25776/2000 HD=A
Jprov=5 Utst=8
SE JCH FI JCH SE UCH
BULLERBÄCKENS BARR  S38243/95 HD=Fri
Jprov=6 Utst=9
SE JCH SE UCH
MOOSEHUNT'S FRISCO  S28466/93 HD=Fri
Jprov=5 Utst=16
SE JCH
ÖVERDALGÅRDENS JONNA  S17100/92 HD=Fri
Jprov=7 Utst=3
SE JCH
BELLA  S21768/97 HD=Fri
Jprov=5 Utst=5
SE UCH SE JCH
GLOMMERSHÖJDENS JÄGER  S68453/91 HD=Fri
Jprov=4 Utst=6
SÄVARÅDALENS LIZZY  S19622/94 HD=Fri
Utst=1
SE J(LÖ)CH FI JCH
TOSSAMYRENS XENA
S17985/2003 HD=A
Jprov=5 Utst=3
SE JCH SE UCH FI JCH FI UCH
AVAHEDENS HAMPUS
S25004/93 HD=Fri
Jprov=11 Utst=13
SE JCH
HAGÖBROS PANG  S18327/86 HD=Fri
Jprov=4 Utst=3
SE UCH SE JCH
ATOS  S20970/80 HD=Fri
Jprov=4 Utst=12
SE JCH
HAGÖBROS BURRA  S40430/78 HD=Fri&
Jprov=3 Utst=2
NAISJÖHEDENS QIWI  S20871/90 HD=Fri
Jprov=2 Utst=1
FI JCH SE UCH SE JCH
MALMBOS PEY  S16310/84 HD=Fri
Jprov=4 Utst=13
NAISJÖHEDENS BIRRA  S33204/87 HD=Fri
Utst=4
FI JCH SE JCH
ILLMYRANS AKKA
S24408/97 HD=Fri
Jprov=5 Utst=2
FI JCH SE JCH SE UCH
EETUNKYRÖN SEPA  S51795/96 HD=*
Jprov=7 Utst=7
FI JCH
KILKIN EETU  SF05261/93 HD=*
FI JCH FI UCH
SITKIÄN SIRU  SF25710/90 
FI JCH SE JCH
PURUNOTKON JETTA  S51798/96 HD=*
Jprov=6
FI JCH
JERIMETSÄN JASSER  SF16468/88 HD=*
FI JCH
LEILIKALLION LILLI  SF33669/91 
«« © 2019-02-16 Mail till SÄK angående Jyckedata