Älghundsraserna

Hälleforshund

 

   

Länk till rasklubb:

Hälleforshundklubben

Dokument Hälleforshund

RASstandard

Domarkompendium


RAS

Avelsrekommendatoner


 

Kort information om rasen:

Ingår i grupp 5 Spetsar och raser av urhundstyp

Historik

Rasen härstammar från en kull älghundar som föddes i slutet av 1930-talet i Fredriksberg nära Hällefors bruk. Rasklubben bildades 1994 och dess register blev underlag för bildandet av rasen. Rasen registrerades hos Svenska Kennelklubben år 2000 och tillstånd gavs för jaktmeritering. Rasen har öppen stambok, som skall utvärderas efter år 2010.

Användningsområde

Hälleforshund används som jakthund på älg.

Hälsa

Det finns inga kända hälsoproblem. Höftledsdysplasi (HD) förekommer.

Egenskaper / Mentalitet

Hälleforshunden ska vara stark, modig, energisk och ha en stor viltskärpa.

Storlek och utseende

Den är en medelstor till stor jakthund av utpräglad spetshundstyp. Mankhöjd för hanar är 55–63 cm och tikar 52–60 cm. Kroppsbyggnaden är rektangulär, torr och kraftig med god resning. Den bör inte vara för tung. Färgen ska vara gulröd i mörkare eller ljusare nyanser.

Övrigt

Rasen är en utpräglad jakthund som inte lämpar sig enbart som sällskapshund.