Älghundsraserna

Jämthund

 

   

Länk till rasklubb:

Svenska Jämthundklubben

Dokument Jämthund

RASstandard

Domarkompendium


RAS

Avelsrekommendatoner


 

Kort information om rasen:

Ingår i grupp 5 Spetsar och raser av urhundstyp

Historik

Jämthunden godkändes som officiell ras 1946. Trots att erkännandet är av så färskt datum är jämthundsrasen lika gammal som jägarfolkens kolonisation av Norrland. Rasen tillhör det nordliga barrskogsbältets storvuxna jaktspetsar. Att det dröjde så länge innan jämthunden fick en egen standard berodde på att gråhund och jämthund länge dömdes som samma ras. Jämthundens helt dominerande användningsområde är älgjakt, även om den – särskilt förr – också användes vid jakt på björn och lo, liksom skogsfågel. Detta ställer stora krav på styrka och uthållighet.

Användningsområde

Jämthund är en jakthund för i första hand älgjägare och lämpar sig inte som enbart sällskapshund.

Hälsa

Rasen anses frisk överlag men epilepsi och höftledsdysplasi (HD) förekommer.

Egenskaper / Mentalitet

Rasen är stabil, har stor jaktlust och stort mod.

Storlek och utseende

Jämthunden är en stor rektangulär spetshund. Mankhöjden för hanar är 57–65 cm och tikar 52–60 cm. Färgen är mörkare eller ljusare grå.