Älghundsraserna

Norsk Älghund, grå (Gråhund)

 

   

Länk till rasklubb:

Svenska Gråhundklubben

Dokument Gråhund

RASstandard

Domarkompendium


RAS

Avelsrekommendationer


 

Kort information om rasen:

Ingår i Grupp 5 Spetsar och raser av urhundstyp

Historik

Norsk älghund grå, eller gråhund som den kallas i Sverige, är en mycket gammal spetshundsras med utpräglat jaktintresse. Rasen har sitt ursprung på den skandinaviska halvön.

Användningsområde

Norsk älghund grå är en jakthund, specialiserad på älg, för i första hand löshundsjakt. Den lämpar sig inte som enbart sällskapshund.

Hälsa

Rasen anses frisk överlag men glaukom (ögonsjukdom) och höftledsdysplasi (HD) förekommer.

Egenskaper / Mentalitet

Rasen är modig, djärv och energisk.

Storlek och utseende

Gråhund är en typisk spetshund, kvadratiskt byggd med kort kompakt kropp. Mankhöjd för hanar är ca 52 cm och tikar ca 49 cm. Den ska vara spänstig och ha god resning. Öronen ska vara upprättstående. Pälsen ska vara tät och riklig, inte spretig eller lång. Svansen ska bäras väl rullad över ryggens mittlinje. Färgen är grå.