Älghundsraserna

Norsk Älghund, svart

 

   

Länk till rasklubb:

-

Dokument Svart Älghund

RASstandard

Domarkompendium


RAS

avelsrekommendatoner


 

Kort information om rasen:

Ingår i grupp 5 Spetsar och raser av urhundstyp

Historik

Norsk älghund svart är en gammal ras som utvecklats ur de lokala spetshundsraserna i gränstrakterna mellan Norge och Sverige. Som renodlad ras är den solid sedan 1800-talets mitt. Den är tämligen sällsynt i sitt hemland, liksom i Sverige.

Användningsområde

Norsk älghund svart är en jakthund, specialiserad på älg. Används mest som ledhund (bandhund) i Norge. Den lämpar sig inte som enbart sällskapshund.

Hälsa

Rasen anses frisk överlag men höftledsdysplasi (HD) kan förekomma.

Egenskaper / Mentalitet

Den är modig, energisk och djärv.

Storlek och utseende

Norsk älghund svart är en typisk spetshund. Den ska vara kvadratiskt byggd, ha upprättstående öron och svansen upprullad över ryggen. Den ska ha tämligen slätt åtliggande svart päls. Rasen ska vara spänstig, atletisk och ha stolt resning. Mankhöjd för hanar är 46–49 cm och tikar 43–46 cm. Färgen är rent svart och glänsande. Lite vitt på bröst och tår kan förekomma.