Älghundsraserna

Svensk Vit Älghund

 

   

Länk till rasklubb:

Svenska Vita Älghundsklubben

 

Dokument Vit Älghund

RASstandard

Domarkompendium


RAS

Avelsrekommendatone

I väntan på nytt RAS för Vit Älghund och därmed nya avelsrekommendationer kontakta avelsråd vid tänkt parning.


 

Kort information om rasen:

Ingår i grupp 5 Spetsar och raser av urhundstyp

Historik

Rasen utgör en avgrening från älghundraserna norsk älghund grå (gråhund) och jämthund. Typmässigt har den mer av jämthund än gråhund. Den ska vara större än gråhunden och som jämthunden mer rektangulär än kvadratiskt byggd. 1993 godkändes rasen av Svenska Kennelklubben.

Användningsområde

Vit älghund är en utpräglad jakthund med huvudintresset riktat mot vilt som låter sig ställas; älg, björn, lo och grävling. Rasen lämpar sig inte till enbart sällskap.

Hälsa

Rasen anses frisk överlag men höftledsdysplasi (HD) kan förekomma.

Egenskaper / Mentalitet

Vit älghund ska ge ett lugnt, men vaket intryck.

Storlek och utseende

Svensk vit älghund är en medelstor, rektangulär och proportionerligt byggd spetshund. Den ska vara smidig med god resning. Mankhöjd för hanar är 56 cm och tikar 53 cm. Färgen är rent vit men inslag av svagt gulaktig ton förekommer.