Anatomiutbildning

För att SÄKs Lokalklubbar ska kunna verkställa 2014 års stämmobeslut ang. Exteriörutbildningar för SÄKs medlemmar så har Styrelsen i samarbete med SKK/DK låtit utbilda ett antal domare för att utbilda i Anatomi och utställningsregler.

Läs mer här: pdfAnatomiutbildning.pdf

Share