Anmälningsavgifter Utställningar SÄK

Det har uppmärksammats ett fel i Älghunden. 😥
Det är anmälningsavgifterna till utställningarna där det står att avgiften reduceras för den 3e hunden. Det stämmer inte utan det är en gammal text som fanns i de gamla SKK Utställnings- och championatreglerna.

Det som gäller finns att läsa i SKKs Utställnings- och Championatsregler sidan 14 punkt 18 och på SÄKs hemsida under villkor för utställningar.

Villkor för SÄKs utställningar

Share