Antal prov och SÄKs årsstämma

Svenska Älghundklubbens lokalklubbar har sammanlagt
arrangerat under kalenderåret 2017 antal prov, enligt nedan:

3290 st Löshundsprov (3260 st redovisat i ÄH1-2018, manusstopp 1 febr)
varav kombiprov 41 st
428 st Älgspårprov
33 st Ledhundsprov
89 st Vildsvinsprov
435 st Viltspårprov med älghundar

Antal utställda hundar 5076 st

Svenska Älghundklubbens
Årsstämma 2018 äger rum i Mullsjö
den 28 april
Tel: 0392-12050
Hemsida: www.hotellbjorkhaga.se

 

Share