Kanslitjänsten

Nu är det klart vem som tar över efter mig på kansliet!
Det blir Mona Sundqvist, nuvarande sekreterare och ledamot i SÄK, som blir anställd som kanslist fr.o.m. 1 maj 2020.
Det känns bra för mig att Mona tar över, som redan är väl insatt i hur SÄK fungerar. Jag önskar henne all lycka och hoppas att hon kommer att trivas med arbetsuppgifterna, som jag har gjort i snart 25 år.
Det innebär att kansliet kommer att flyttas till Örnsköldsvik 1 maj och att Mona slutar som ledamot i SÄKs styrelse i samband med årsstämman 25 april.
Jag kommer att vara kvar och arbeta på kansliet t.o.m. 30 april.
//Lena Elvén

Share

Medlemskap 2020

OBS! I samband med utgivningen av tidningen Älghunden nr 4-2019, så kommer inbetalningskort/medlemskort för 2020 vara inplastad i tidningen. Tidningen kommer i början av december till alla som är medlemmar 2019. Familjemedlemmar får inbetalningskort med vanlig post ungefär samtidigt.

Share

Lägesrapport norska hundar

Till SKK inkommer löpande frågeställningar från medlemmar och klubbar. Vi försöker besvara dessa på sociala media och den information som finns på www.skk.se

Vi rekommenderar att klubbarna i sin egen informationsspridning hänvisar till SKKs sida, SVA samt Jordbruksverket. Från dessa sidor når man även motsvarande norska myndigheter där en regelmässig uppdatering sker.

Inkommen fråga om tandvisning på utställning: SKK har uppmanat klubbarna att i den rådande situationen låta hundägaren göra tandvisning och inte domaren. Detta har bl.a. informerats om gångna helgens och kommande helgens länsklubbsutställningar.

Om en klubb väljer att skjuta upp kurs eller tävling eller motsvarande, alternativt ställa in är detta ett beslut som varje enskild klubb fattar. Något motsvarande beslut som NKK har fattat ang. kommande helg, där man avlyst alla utställningar, prov och tävlingar har inte ansetts befogat då vi i Sverige inte har motsvarande sjukdomsläge.

SKK uppmanar ändå till ökad uppmärksamhet på hundarnas hälsotillstånd.

SKK följer utvecklingen dagligen vilket kan innebära att nya ställningstaganden kan ske.

Share