Ny inloggning till e-posten

Till alla som har e-postadresser hos @alghundklubben.com.

Eftersom vi har bytt leverantör så behöver vi uppdatera inloggningarna till våra e-postkonton. Du ska ha fått ett nytt lösenord av SÄK (via Osa eller Lena), det rekommenderar vi att du själv går in och ändrar det första du gör. Har du inte fått något lösenord (om vi inte hade ditt mobilnr) så maila till osa@alghundklubben.com eller smsa till 0703384937 med vilken e-post det gäller (eller till info@alghundklubben.com) så får du det.

Mailservrar
SMTP-server: smtp01.binero.se (port 587)
POP3-server: pop01.binero.se (port 110)
IMAP4-server: imap01.binero.se (port 143)

För att ändra ditt lösenord:
  1. Logga in på https://webmail.binero.se/ med din e-postadress som användarnamn och lösenordet du fått av oss.
  2. Klicka sedan på inställningar (övre högra hörnet)
  3. I menyn till vänster välj Lösenord
  4. Skriv ditt nya lösenord (behöver innehålla minst 8 tecken där minst en siffra och en stor bokstav finns med)
  5. Bekräfta nytt lösenord (skriv samma igen)
  6. Klicka på spara!

För mer inställningar se https://www.binero.se/guider/guider-e-post

Share

Jaktprovsregler 2017-2022

Angående nya jaktprovsreglerna

Det som står i sidhuvudet är när SÄK´s regelverk för jaktprov börjar gälla f o m 2017-07-01 och t o m 2022-06-30.

Det som står i 2:a stycket är när SKK´s Allmänna regler för utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar började gälla f o m 2017-01-01 och t o m 2021-12-31.

Vad gäller skrivningen enligt protokoll 4/2016 till SKK om bilanvändningen så var det sista raden som SÄK inte tyckte borde varit med, då det kan uppfattas som man legaliserar bilåkandet vid jaktprov.
SKK´s jakthundkommitté svarar ”att ändra i JhKs policy, så får det inte göras. Den har varit ute på remiss, och alla klubbar har haft möjlighet att säga sitt tidigare. Policyn är gjord så att den ska passa alla typer av jaktprov, och när vi dryftat med jurister vad definitionen är på jaktprov, så är det inte jakt i lagens mening, så länge inte syftet är att skjuta vilt under jaktprov. Det ni däremot kan göra, är att förtydliga i era anvisningar vad ni själva anser vara förenligt med er provform och bilåkande”.

Svenska Kennelklubbens Jakthundskommitté är de som fastställer jaktprovsregler enligt CS delegeringsordning.

Share

Utställningsresultat 2015 – pdfarkiv

 Senast uppdaterad: jan 6, 2017 @ 21:20

Share

Utställningsresultat 2014 – pdfarkiv

 Senast uppdaterad: jan 6, 2017 @ 16:52

Share

Utställningsresultat 2013 – pdfarkiv

 Senast uppdaterad: jan 6, 2017 @ 21:15

Share