Avelsrekommendationer

för Svenska Älghundklubben och anslutna rasklubbar.

 

 

I väntan på nytt RAS Vit Älghund och därmed nya avelsrekommendationer kontakta avelsråden vid ”påtänkt parning”
Linda Landby


Glöm inte att röntga din hund INNAN parning/avelsdebut!
Använd endast mentalt och fysiskt sunda, jaktligt och exteriört fullgoda hundar.

Söksidor för information om hundar och parningar.


Övrigt att tänka på vid avel:

 

Information om SKKs Grundregler finner Du på länken nedan:

 

Information om SKKs Registreringsbestämmelser finner du på länken nedan.

 

 

 

Senast uppdaterad: nov 17, 2020 @ 17:40

Share