Avelsrekommendationer

 

Glöm ej att röntga din hund innan parning/avelsdebut!

Svenska Älghundklubbens avelsrekommendatione

Jämthund Avels rek Jämthund 20191001

Gråhund Gråhund ver 3 1

Björnhund Björnhund ver 3 1

Östsibirisk lajka   Östsibirisk Lajka ver 31

Västsibirisk lajka  Västsibirisk Lajka ver 3 1

Rysk-Europeisk lajka   Rysk-Europeisk Lajka ver 3 1

I väntan på nytt RAS Vit Älghund och därmed nya avelsrekommendationer kontakta avelsråden vid påtänkt parning”
Linda Landby

 

 

Övrigt att tänka på vid avel:

Information från SKK:s Avelsdata på länken nedan:

Information om SKK:s Grundregler finner Du på länken nedan:

Information om SKK,s Registreringsbestämmelser på länken nedan.

ÅJ 2009 04 18

Senast uppdaterad: dec 27, 2019 @ 10:42

Share