Hälsoläget

Hälsoläget hos våra älghundar


Publicerat 2016.11.28

Våra älghundraser är generellt mycket friska och sunda raser som är byggda för att klara av ett hårt arbete. Dock finns några orosmoln på stjärnhimlen. Enda sättet att tackla dessa problem är genom att visa öppenhet, diskutera och söka diagnos och kunskap så långt detta är möjligt.

Genom kunskap och öppenhet kan vi sedan göra rätt urval i vårt avelsarbete.

Det finns två huvudtyper av nedärvningsmönster gällande sjukdomar.

  1. Enkel recessiv nedärvning. Karakteriseras av kvalitativa egenskaper, antingen är man frisk eller sjuk. Egenskapen /defekten styrs av ett enda genpar. För att bli sjuk krävs att man får sjukdomsanlaget från båda föräldradjuren. Det vill säga En sjukdomsgen = en gen för defekten från ena föräldern = anlagsbärare men ej sjuk. Två sjukdomsgener = en gen för defekten från vardera föräldern = sjuk hund.
  2. Polygen nedärvning. Karakteriseras av egenskaper med en kontinuerlig variation. Innebär att flera gener som har samma effekt adderas. Här är förekomsten av anlaget i hela familjegruppen viktig.

I de sjukdomar där det finns gentester kan man kartlägga anlagsbärare. Man skulle kunna använda syskon till sjuka hundar om de är fria från anlag. Man skulle till och med kanske kunna använda anlagsbärare om man vet att de paras med icke-anlagsbärare, konstaterat genom gentest.

Nu finns inte gentester på speciellt många sjukdomar men i PRA kan det vara möjligt att genomföra sådan för våra älghundar.

Där ser man vad öppenhet och kunskap kan göra för vårt avelsurval. Med mörkning och hysch-hysch kommer vi ingen vart! Här anser jag att varje hundägare, uppfödare och täckhundsägare har ett stort ansvar för att bringa klarhet i de problem som raserna har.

Det vill säga anmäl till avelskommittén om Du har en sjuk hund!
Blankett finns att hämta här .
Sjukdom kan också anmälas utan blanketten men viktigt är att följande uppgifter finns med: Vilken sjukdom det gäller, vid vilken ålder hunden blev sjuk, hundens namn och registreringsnummer samt ras, anmälarens namn, adress, telefonnummer och underskrift att det är tillåtet att publicera resultatet. Anmäla kan hundägaren själv, uppfödaren eller täckhundsägaren göra.

På hemsidan och i Älghunden kan man också se de hundar som är konstaterat sjuka och anmälda för olika defekter.

Bekräfta fram för allt nedanstående sjukdomar men gärna också annat smått eller stort. Det som inte är aktuellt idag arkiveras för framtiden och kan komma att ha en betydelse.

Anmäl gärna även hundar som har gått ur tiden. Den informationen kan ha betydelse för att utröna arvsgången.

Noteras bör också att om en sjukdom är överrepresenterad hos en av våra älghundraser så är det mycket troligt att den förekommer även hos de andra raserna.

Svenska Älghundklubben vill idag arbeta för att kartlägga sjukdomarna. Det kan finnas möjlighet till ekonomisk kompensation för utgifter i samband med undersökning och provtagning. Ta därför kontakt med avelskommittén om Du har en sjuk hund där detta kan vara aktuellt. För provtagningar gällande diabetes och PRA hör av Dig till Åsa Juberget.

Avelskommittén har för vissa sjukdomar, enligt rekommendation, angett att i avel undvika sjuk hund, föräldradjur, kullsyskon och eventuell avkomma till sjuk hund. Vi har efter noga övervägande ansett att helsyskon och kullsyskon skall jämställas genetiskt. Därför har vi ändrat rekommendationerna till att även omfatta helsyskon. Se mer under respektive sjukdom.