Hälsoläget

Njurdysplasi - PNP


Publicerat 2016.11.28

Renal dysplasi: Tidigare kallad Progressiv Nefropati, PNP. Ärftlig njursvikt.

Medfödd underutveckling av båda njurarna. Hundar som föds med gravt underutvecklade njurar insjuknar vid 2-6 månaders ålder. Hundar med mindre grav njurdefekt kan leva upp till ca 5 års ålder.

Kan vara enkel recessiv nedärvning Gäller fram för allt gråhund.

Symptom: ökad törst och urinavgång, avmagring, urinförgiftning med kräkningar, diarré och uttorkning.

Om hund som har njursjukdom konstaterad med blodprov och urinprov, måste avlivas, se till att njurarna blir undersökta i mikroskop av patolog. Kontakta SÄK´s avelskommitté. Här är det av yttersta vikt att diagnos ställs. Det görs endast med hjälp av biopsi från njurarna.

 

Avelsrekommendation Njurdysplasi 

Sjuk hund samt dess föräldrar utesluts ur avel liksom eventuell avkomma till sjuk hund.