Rasavelsstrategi

Svenska Älghundklubbens rasavelsstrategi

SKK kräver att avelsstrategi framtages för samtliga raser.

Strategi = välplanerat tillvägagångssätt.

Avelspolicyn anger målen, strategin beskriver vägen dit. En rasspecifik avelsstrategi är alltså handlingsplan för aveln inom en specifik ras.

  • Historisk bakgrund och utveckling
  • Nulägesanalys
  • Slutsatser, målinriktning och prioriteringar för framtiden.

På denna webb kan du under respektive älghundsras finna den nuvarande policyn och rasstrategin för respektive ras.

Senast uppdaterad: nov 27, 2016 @ 13:43

Share