Statistik och listor

Vi publicerar unghundslistor avelsgrupperna. Filerna är i excel-format och publiceras ca en gång per år. Du finner några här nedan och resterande direkt under respektive ras – se jämthundslistor respektive gråhundslistor.

Ta kontakt med din lokala avelsgrupp om du upptäcker att något inte stämmer.

 

Listkriterier 2017-2018

På hemsidan publiceras en UHL/UTL – lista. Alla uppgifter skickas via lokala avelsråden till respektive ansvarig i avelskommittén (Jämthund – Joachim Gunnarsson, Gråhund – Linnéa Henriksson). Det finns möjlighet till kompletteringar under året för hundägare, uppfödare och avelsgrupp.

Kriterier för UHL – UTL
En rekommenderad hund i UHL/UTL skall anses hålla ett känt högre värde än övriga hundar.
I 2017-18 års listor skall hundarna vara födda 1/1 2015 och senare. Hundar som är födda 2014 och är med på 2017-18 listan kvarstår, men inga nya 2014 hundar påförs.
Djuren skall vara friska och inte ha föräldrar som lämnat PRA, EP och Glaukom eller annan ärftlig allvarlig sjukdom.
• Tagit 1:a pris på jaktprov som löshund på älg i Sverige.
• Ha jaktprovsmeriterat kullsyskon som löshund på älg.
• Båda föräldradjuren skall vara jaktprovsmeriterade som löshundar på älg.
Hunden skall ha en inavelskoefficient på högst 2,5 beräknat på 5 generationer.
För hund som skall vara med på listan krävs att den är AD fri samt har HD A eller B.
Efter årsstämman 9 april 2011 beslutades att AD kravet inte gäller Gråhund, för att komma med på unghund/tiklistan.
En tvåa alternativt en Good efter 15 månaders ålder, på utställning.
För att komma på listan skall minst 50 % av valparna i kullen vara HD röntgade. Kullsyskon med HD fel kan tolereras om minst 80 % i kullen är röntgade och övriga har HD A eller B. Totala antalet HD fel i kullen får ej överstiga 20%.
Unghundslistor uppdateras kontinuerligt under året.
Ovanstående kriterier för unghundslistor låses till hösten 2018.

 

Kvalificeringslistor för avelsråd

xlsKvalificerade_för_Unghund_Tiklistan_20XX_1.xls

 

 

 

Senast uppdaterad: apr 13, 2018 @ 12:43

 

Share