Avelskonferens i Rättvik 20180810

Grupparbetena föredrogs av tre personer: Anders Lundmark, Linnea Hansson och Kjell Lennartsson. Här är det Linnea och Hans Lantz på bilden.
Deltagare under Avelskonferensen på FM.

Per Jensen Professor i Etologi, höll ett mycket uppskattat föredrag om Epigenetik (mellan gener och miljö)och ”Den missförstådda hunden” på eftermiddagen.

Share