Avelsrådgivning Jämthund i Norge

Norske Elghundklubbers forbund har søkt Svenska Älghundklubben om hjelp til å ivareta avlsrådgivning på Jämthundrasen for tispeeiere i Norge i en overgangsperiode. SÄK har svart positivt på henvendelsen etter vedtak i Svenska älghundklubbens Arbetsutskott den 21.04.2011.

Bakgrunnen for søknaden er att avlsutvalget for Jämthund i Norge rekker seg. FS trenger noe tid for å organisere nytt avelsråd.

Avlskomiteen i Svenska Âlghundklubben vil i denne perioden være behjelpelig med råd og veiledning til tispeeiere som vurderer å ha kull på sin tispe.

Henvendelse fra tispeeier må komme i god tid før planlagt paring, og sendes Norske Elghundklubbers forbund v/Arild Visdal som videresender henvendelsen til SÄK. Viktig å sende med kontaktinformasjon på tispeeier, til bruk for avlskomiteen i SÄK.

E-postadresse: elghundklubbers.forbund@klubb.nkk.no
Postadresse: Arild Visdal, Postboks 8, 2664 Dovre
Tlf: 917 77 135 (kl. 10 – 13.)

Søknader om godkjent hannhund vil i denne perioden ivaretas av administrasjonen i NEKF, og søknader sendes til samme adresse.

Godkjente kull vil bli lagt inn på valpelisten når godkjenning kommer fra SÄK.

Mvh
Forbundstyret
Norske Elghundklubbers Forbund

Alla kontakter i Sverige tas med SÄKs kansli,
mail: alghundklubben@telia.com,
för vidarebefordran till SÄKs avelskommitté.

Share