Beslut av SKK i Jaktprovsfrågan

SKK Centralstyrelsen (CS) har idag beslutat att SÄKs beslut vid årsmötet 2012 skall nuvarande regler gälla t.o.m. 2016. CS uttalade samtidigt att ambitionen är att gemensamma provregler i Norden, skall gälla fr.o.m. nästa regelrevidering 2017.

pdfCS protokollsutdrag

Share