Anmälan Vildsvinsprov 2018-2019

Inbjudan Vildsvinsprov och Kombiprov 2018-2019

Följande gäller för att anmäla på vildsvinsprov:

Hundägaren skall vara medlem i någon av SÄKs lokalklubbar.

Hund ska vara lägst 12 mån.

Hund ska vara utställd med lägst sufficent.

När ni blir tilldelad domare SKA provdag bestämmas inom 14 dagar annars är provet förverkat, ingen anmälningsavgift betalas tillbaka.

Anmälningsavgiften är 200 kr.

Domararvodet är 400 kr plus 20 kr/mil i körersättning.

Följande gäller för att anmäla på kombiprov:

Hundägaren skall vara medlem i någon av SÄKs lokalklubbar.

Hund ska vara lägst 12 mån.

Hund ska vara utställd med lägst sufficent.

Hund som ej genomfört ett vildsvinsprov(behöver ej vara prisprov) tilldelas domare till ETT (1) prov, när det är genomfört kan ytterligare prov tilldelas om det finns domare att tillgå.

När ni blir tilldelad domare SKA provdag bestämmas inom 14 dagar annars är provet förverkat, ingen anmälningsavgift betalas tillbaka.

Om det blir ett älgprov är det inte kvalificerande för KM eller SM.

Antalet prov vi kan döma är begränsat då vi i dagsläget är få domare.

Anmälningsavgiften är 500 kr.

Domararvodet är 500 kr plus 20 kr/mil i körersättning.

Provsäsongen är 2018 08 21- 2019 01 31.

Anmälningstiden går ut 2018 12 31.

Anmälan görs genom varje lokalklubb genom Provdata. Var noga med att välja kombiprov eller vildsvinsprov.

För båda proven gäller: Om hunden enbart är chipmärkt ligger det på hundägaren att hålla med chipläsare, kolla med domaren.

Ordf vildsvinskommittén

Håkan Åberg

070-210 79 06 eller fredskogshakan@hotmail.com

 

 

Share

Jaktprovsregler 2017-2022

Angående nya jaktprovsreglerna

Det som står i sidhuvudet är när SÄK´s regelverk för jaktprov börjar gälla f o m 2017-07-01 och t o m 2022-06-30.

Det som står i 2:a stycket är när SKK´s Allmänna regler för utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar började gälla f o m 2017-01-01 och t o m 2021-12-31.

Vad gäller skrivningen enligt protokoll 4/2016 till SKK om bilanvändningen så var det sista raden som SÄK inte tyckte borde varit med, då det kan uppfattas som man legaliserar bilåkandet vid jaktprov.
SKK´s jakthundkommitté svarar ”att ändra i JhKs policy, så får det inte göras. Den har varit ute på remiss, och alla klubbar har haft möjlighet att säga sitt tidigare. Policyn är gjord så att den ska passa alla typer av jaktprov, och när vi dryftat med jurister vad definitionen är på jaktprov, så är det inte jakt i lagens mening, så länge inte syftet är att skjuta vilt under jaktprov. Det ni däremot kan göra, är att förtydliga i era anvisningar vad ni själva anser vara förenligt med er provform och bilåkande”.

Svenska Kennelklubbens Jakthundskommitté är de som fastställer jaktprovsregler enligt CS delegeringsordning.

Share