Anmälan Vildsvinsprov 2018-2019

Inbjudan Vildsvinsprov och Kombiprov 2018-2019

Följande gäller för att anmäla på vildsvinsprov:

Hundägaren skall vara medlem i någon av SÄKs lokalklubbar.

Hund ska vara lägst 12 mån.

Hund ska vara utställd med lägst sufficent.

När ni blir tilldelad domare SKA provdag bestämmas inom 14 dagar annars är provet förverkat, ingen anmälningsavgift betalas tillbaka.

Anmälningsavgiften är 200 kr.

Domararvodet är 400 kr plus 20 kr/mil i körersättning.

Följande gäller för att anmäla på kombiprov:

Hundägaren skall vara medlem i någon av SÄKs lokalklubbar.

Hund ska vara lägst 12 mån.

Hund ska vara utställd med lägst sufficent.

Hund som ej genomfört ett vildsvinsprov(behöver ej vara prisprov) tilldelas domare till ETT (1) prov, när det är genomfört kan ytterligare prov tilldelas om det finns domare att tillgå.

När ni blir tilldelad domare SKA provdag bestämmas inom 14 dagar annars är provet förverkat, ingen anmälningsavgift betalas tillbaka.

Om det blir ett älgprov är det inte kvalificerande för KM eller SM.

Antalet prov vi kan döma är begränsat då vi i dagsläget är få domare.

Anmälningsavgiften är 500 kr.

Domararvodet är 500 kr plus 20 kr/mil i körersättning.

Provsäsongen är 2018 08 21- 2019 01 31.

Anmälningstiden går ut 2018 12 31.

Anmälan görs genom varje lokalklubb genom Provdata. Var noga med att välja kombiprov eller vildsvinsprov.

För båda proven gäller: Om hunden enbart är chipmärkt ligger det på hundägaren att hålla med chipläsare, kolla med domaren.

Ordf vildsvinskommittén

Håkan Åberg

070-210 79 06 eller fredskogshakan@hotmail.com

 

 

Share

Test Komibiprov Vildsvin/Älg

Kombiprov
Under hösten 2016 kommer vi att påbörja test av kombiprov, dvs jaktprov på antingen vildsvin eller älg beroende på vad hunden tar upp.
Antalet prov vi kan döma är begränsat då vi i dagsläget är relativt få domare med dubbelkompetens.
Följande gäller för att anmäla på kombiprov:
Hundägaren skall vara medlem i någon av SÄK:s lokalklubbar.
Hunden SKA ha genomfört ett vildsvinsprov innan anmälan.
Hund får anmälas till ETT prov, när det är genomfört kan man anmäla till ytterligare ett.
När ni blir tilldelad domare SKA provdag bestämmas inom 10 dagar annars kan provet förverkas, ingen anmälningsavgift betalas då tillbaka.
Om det blir ett älgprov är det inte kvalificerande för KM eller SM.
Anmälningsavgiften är 500 kr.
Domararvodet är 500 kr plus 20 kr/mil i körersättning.
Provsäsongen är 2016 08 21- 2017 01 31.
Anmälningstiden går ut 2016 12 31.
Anmälan görs på: http://provdata.se/vildsvinsprov var noga med att välja kombiprov och inte vanligt vildsvinsprov.
Provledare:
Håkan Åberg
070-210 79 06 eller fredskogshakan@hotmail.com
Med vänlig hälsning
SÄK:s vildsvinsgrupp

Share

Vildsvinsprov 2012-2013

Rapport vildsvinsprov ställande hundar 2012-2013.

Planering

I slutet av juni 2012 genomfördes en domarsamling vid Valla Folkhögskola, Linköping. Huvudtemat för samlingen var genomgång av reviderade jaktprovsregler. Övriga frågor som var föremål för diskussion var, tillgång på provmarker, bättre standard på provberättelserna, anmälningsproceduren samt allmänna krav på domarna.

Reviderade provregler

Våra reviderade provregler som tillämpas fr.o.m. 20120701  och har fortlöpande under provsäsongen diskuterats inom domarkåren. Flera förtydligande har gjorts, och redan nu vet vi att viktiga förändringar bör göras vid nästa revidering.

Provmark

 Tillgången på provmarker, som tidigare var svårt att få tillgång till, är numera tillfredsställande. Det verkar som markägare och jakträttsinnehavare numera förstår värdet av vildsvinsproven.

Omfattning och provresultat

Under provsäsongen har 78 hundar varit anmälda till prov. Av dessa har 47 st genomfört prov.

1:a pris 17st -36,2 %

2:a pris 3 st – 6,4 %

3:e pris 1 st – 2,1 %

0 pris 26 st – 55,3 %

44,7 % pristagare

 2 av deltagande hundarna har under provsäsongen blivit Jch, nämligen.

Bjärvarnas Garbo ägare Lennart Edman, Borlänge

Rajajoen Tyson ägare Rasmus Nyman, Falköping.

Högsta ”summa poäng” är 96 och togs av:

Åsebos Lir ägare Marcus Strandqvist, Falkenberg.

 

Vildsvinshundar

Flera av deltagande hundar jagar inte älg. En strävan hos många hundägare är att endast jaga vildsvin med sina hundar.

Jyckedata

I slutet av provsäsongen har vi börjat använda Jyckedata för att registrera proven. Fortfarande finns brister i programmet men dessa kommer att åtgärdas.

Domare

Under provsäsongen har 4 nya domare auktoriserats och 3 st är under utbildning.

Provgruppen i februari 2013

Conny Jacobsson                                  Jan Gustavsson

Torkel Norling                                       Anders Henriksson

Lars Larsson

Share

Inbjudan jaktprov på vildsvin

Svenska Älghundklubben inbjuder till jaktprov på vildsvin 2016-2017

Från och med 2012-01-01 kan din hund bli Jaktchampion på vildsvin!

Championatsbestämmelserna hittar du på SÄKs hemsida

Nu är det dags att anmäla era hundar till jaktprov på vildsvin.

Proven är officiella och registreras i SKKs hunddata, kommer även att registreras i SÄKs HittaÄlghund.

Pris på SÄKs vildsvinsprov berättigar till start i jaktklass på utställning

För att starta på prov:

-skall hundägaren vara medlem i någon av SÄKs lokalklubbar.

-skall hunden ha tilldelats lägst Sufficient eller 3:e pris i officiell klass av SKK godkänd utställning.

-skall hunden vara vaccinerad och ID-märkt. Hundägare håller med avläsare till microchip.

-hunden ska ha fyllt 18 månader för att få starta på vildsvinsprov.

  • Provsäsongen är 2016-08-21 till 2017-01-31.
  • Arvode till domaren är 400 kr.
  • Bilersättning till domare är 20 kr/mil

Anmälan görs på

http://www.provdata.se/vildsvinsprov

Anmälningsavgiften är 200 kr, betalas till Svenska Älghundklubben via Payson.

Anmälan lämnas utan åtgärd tills avgiften är betald.

Reviderade provregler finns på SÄKs hemsida. 

Upptryckta regler finns att beställa på SÄKs kansli.

Provledare är:

Håkan Åberg

070-210 79 06

fredskogshakan@hotmail.com

Sista anmälningsdag 2015-12-31

Det åligger hundägaren att kontakta domaren inom angiven tid på bekräftelsen annars är provet förverkat, anmälningsavgift återbetalas ej.

SÄKs Jaktprovskommitté är huvudman för proven.

Välkommen med din anmälan

Lennart Edman

Provansvarig

lennart.edman@edu.borlange.se

Share