Allmänna Råd

SÄK's Allmänna Råd

Uppdaterat 2024.03-20

 

AR-Aregister

 

AR-B

Minneslista lokalklubb inför SÄK's årsstämma

 

AR-C

Minneslista lokalklubb efter årsmöten

 

AR-D


Riktlinjer för klubbstyrelse

 

AR-E

Riktlinjer för ordförande

 

AR-F

Riktlinjer för sekreterare

 

AR-G

Riktlinjer för kassör

 

AR-H

Riktlinjer för utbildningsansvarig

 

AR-I


Riktlinjer för revisor

 

AR-J


Riktlinjer för valberedning

 

AR-K


Riktlinjer för annonsansvarig

 

AR-L

Riktlinjer för avelsgrupper och avelsråd

 

AR-MRiktlinjer för dataansvarig

 

AR-NRiktlinjer för utställningsansvarig

 

AR-O

Riktlinjer för ansökan om internationella jaktprov

 

AR-PRiktlinjer för jaktprovsansvarig

 

AR-Pa

Riktlinjer för FULLMÄKTIG, PROVLEDARE, KOLLEGIUM

AR-Q


Riktlinjer för rasklubbs-aktiviteter

AR-R


Medlemshantering OCH betalnings-rutiner

AR-S
Avelspolicy

AR-T

Lathund RAS,
RASAvelsstrategi

AR-U


Alkoholpolicy

AR-V


Integritetspolicy

AR-W


Att skriva motioner