Styrdokument

SÄK's dokument

 

Protokoll

sample photo

Protokoll förda vid klubbens styrelsesammanträden och årsstämmor.

Till protokollen

ArbetsOrdning

sample photo

Arbetsordningen är föreningens styrande dokument.

Till dokumenten

Allmänna Råd

sample photo

Allmänna råd som innefattar de vägledande dokumenten.

Till dokumenten

Dokument Avel

sample photo

Avelsrekommendationer, RAS-dokument, sjukdomsanmälningar och andra dokument gällande avel.

Till dokumenten

dokument Jaktprov

sample photo

Jaktprovsregler och utbildningsmaterial samt andra dokument rörande jaktproven.

Till dokumenten

Dokument Utställning

sample photo

Här finner du utksrivna resultat och kritiker från utställningar.

Till dokumenten