Rasstandarder

Rasstandarder för Älghundklubbens raser

En rasstandard är en del av det som definierar en hundras. Standarden beskriver hur rasen ska se ut exteriört på ett metodiskt sätt;

  • Helhet
  • Kroppsdelarna
  • Rörelser, päls, färg och storlek  

Standarden innehåller även information om rasens ursprung och användningsområde samt mentalitet. Den avslutas med en uppräkning av de fel och brister som kan förekomma och särskilt ska uppmärksammas inom rasen.

Vid utställningar använder domaren rasstandarder för bedömning av hundarna.

Rasstandarden ska också fungera som utgångspunkt för avelsarbetet.

 

Här nedan följer rasstandarderna

 

Jämthund

Hälleforshund

Svensk Vit Älghund


Norsk Älghund, grå

Norsk Älghund, svart

karelsk björnhund

östsibirisk laika

västsibirisk laika

rysk-europeisk laika