Endast friska hundar!

En regel som alltid skall följas är att endast friska hundar skall användas i avel. Det finns fler än nedan uppräknade defekter och sjukdomar som bör undvikas, men i dagsläget ägnar vi oss åt de följande, som vi betraktar som de mest aktuella.

Share