Enkät RAS för Gråhund

Nu är webbundersökningen om Norsk Elghund Grå stängd för ytterligare svar. SÄKs avelskommitté och Svenska Gråhundklubbens avelskommitté tackar för visat intresse och för att NI tog er tid att svara på enkäten.
Vi har fått in mycket intressant statistik och många kloka kommentarer från Gråhundsägare. Statistiken kommer att bearbetas och kommentarerna kommer att analyseras i samband med att nytt RAS dokument tas fram för Norsk Elghund Grå.
Här kan du se sammanställningen av alla svaren och få fram underliggande data:

RAS-enkät Norsk Elghund Grå Svenska Gråhundklubben 2017

Share