Epilepsi

Epilepsi är kortvariga och plötsligt insättande onormala urladdningar i hjärnan. Epilepsi kan vara primär=idiopatisk, med bakomliggande ärftliga faktorer eller sekundär=förvärvad, beroende på andra sjukdomar, förgiftningar etc. Anfallen kan yttra sig som kramper i hela eller bara vissa delar av kroppen och olika grad av förändrat medvetande samt som olika beteende rubbningar eller icke ändamålsenliga rörelser.

Genetikern Per-Erik Sundgren har gjort en analys av det för dagen kända epilepsi materialet. Han kunde konstatera att:

 

  • En ärftlig bakgrund finnes till observerade kramper hos jämthund.
  • De anlag som ger upphov till epilepsi går att spåra ända ner till Jämtälgens uppfödning.
  • Anlagen är idag vida utbredda inom stora delar av rasen.

 

Detta föranleder avelskommittén att för dagen lämna följande rekommendationer:

 

  • Använd ALDRIG sjuk hund i avel.
  • Vänta med avelsdebuten hos syskon till sjuk hund tills de är 3½-4 år.
  • Avelsdjur som har gett ett fall av misstänkt epilepsi kan möjligtvis användas med största försiktighet i någon annan kombination. Skulle något mer fall uppstå måste hunden omedelbart tas ur avel.
  • Använd enskilda avelsdjur med begränsning. Dvs. ej för många avkommor efter enskilt avelsdjur.
  • Fortsätt att kartlägga förekomsten av krampanfall.

 

Alla som är intresserade av Jämthundsrasen måste bidra till att kartlägga förekomsten av anfall. Anmäl in till avelskommittén alla fall av epilepsi, även på hundar som i dag är döda. De som ej anmäler in sjuka hundar måste betraktas som om de ej har omsorg om rasens fortsatta utveckling. Kan vi få in ett ännu mer omfattande material så skall Sundgren försöka att hjälpa oss att utröna arvsgången. Det skulle vara till gagn för all fortsatt avelsverksamhet inom rasen.

Share