Exteriördomarkonferensen Lycksele 4-6 mars

I dagarna tre har Svenska Älghundklubben tillsammans med Specialklubben för Skällande Fågelhundar arrangerat en exteriördomarkonferens. Målet för konferensen är att öka kunskapen om våra raser samt ge en ökad samsyn om den excellenta typen. Förutom ett 40-tal exteriördomare deltog även representanter från SÄK och rasklubbar samt också några intresserade avelsråd.

Läs mer här…

pdfExteriördomarkonferens_sammanfattning.pdf

Share