Från avelskommittén Oktober 2007

För att undanröja en del frågetecken presenteras här i Älghunden Bok 4 vad som gäller för listorna efter 2007-2008 års prov.
Den viktigaste ändringen är att de kommer i Bok 3 som utges omkring 1 juli 2008. Uppfattningen är att parningssäsongen är i stort förbi när Bok 2 utges och resultaten främst är en ledning för kommande säsong. Uppgifter kommer dock löpande att presenteras på hemsidan efter hand som de kommer in efter de olika kollegierna. Dessa är, vilket starkt skall poängteras i koncept och kan ändras fram till den 15 april 2008. Genom ändrad presentationsbok kommer vi ifrån den stress som har funnits tidigare i strävan att få in uppgifterna till tvåans presstoppsdatum och en del fel har blivit oupptäckta.
Fel som upptäcks skall rapporteras genom avelsgrupper eller hundägare till avelskommittén för rättning.
Avelsgrupperna har särskilt givits uppdraget att kontrollera och anmäla upptäckta fel

Det skall kraftigt poängteras att inga rättningar skall rapporteras till och ske genom programmeraren Lars Tornevall. Det är rent ut sagt förbjudet för andra än de utsedda, som är Ewy Bohman och kanslisten Lena Elvén eller undertecknad Harald Gustavsson som har hand om statistiklistorna.

Avelssidorna har fr.o.m. 2007-04-02 fått ett lite annorlunda upplägg.
Nytt är att ”sjukdomssidorna” bytts ut mot ”hälsoläget bland älghundar”
Bl.a. har listorna för sjuka hundar lagts ut under resp. sjukdom..
Forskningsprojekt har också kommit till.

Share