Medlemsinfo
  Jaktprov
  Utställningar
  Funktionärer
  Bildgalleri
  Avel
  Länkar


 Första sidan

 Hitta älghund>>
 GÄK Facebook>>
 SÄK>>

OrgNr:802463-2864
Unika besökare


Gävleborgs Älghundklubb
Information om verksamheten för hela Sverige och länkar till de andra regionerna kan du hitta på
Svenska Älghundklubbens hemsida.

   


GÄVLEBORGS ÄLGHUNDKLUBB

Jaktprov
Jaktprovsverksamheten inom Gävleborgs Älghundklubb består av fyra delar.

Läs vidare på resp. sida.
Löshundsprov Ledhundsprov
Särskilt Älgspårprov Viltspårprov
Hunden skall vara ID-märkt. Deltagare som tillhandahåller egen avläsare äger rätt att deltaga med microchipsmärkt hund.

Information

för er som har startat eller ska starta er hund i Norge eller Finland.

I Nordisk Älghundunion har beslut tagits att jaktprov genomförda i Norden skall inrapporteras till hundägarens hemland där hunden är registrerad för publicering i respektive klubbs medlemstidskrifter.

Vid jaktprov genomförda av Svenskregistrerade och Svenskägda hundar i Norge och Finland, skall en kopia på proven sändas till Svenska Älghundklubbens kansli för publicering i årsboken. I första skedet är det lämpligt att hundägaren själv skickar in en kopia på provet till SÄK.s kansli. Detta kan även ske på jaktprov retroaktivt
från tidigare år.