Armbågsledsdysplasi – AD

Samlingsbegrepp för ett flertal utvecklingsdefekter i armbågsleden som i förlängningen medför benpålagringar, artroser.
Många raser har som krav att även armbågarna skall röntgas i samband med höftledsröntgen.
Polygen arvsgång.

Utvecklingsdefekter liknande de i armbågsleden kan uppstå även i andra leder som bog, knä och has. Dessa utvecklingsdefekter kallas osteochondros och förekommer hos de flesta av våra älghundraser.

Avelsrekommendation: Använd inte sjuk hund i avel, gör inte om en kombination som givit AD.

OBS! Från den 1 januari 2010 gäller att båda avelsdjuren födda efter 2009-01-01 skall vara AD(ED)-röntgad u.a. före parning.

Gäller samtliga älghundsraser förutom Norsk Älghund Grå, som fr.o.m. 2014-01-01 ej har detta krav.

AD-rapporter

Armbågsledsdysplasi-AD/Elbow Dysplasia-ED/Armbågsledsartros

Hundarna är röntgade med anmärkning på armbågslederna. Bilderna är avlästa av SKK och resultatet finns på deras avelsdata. Några hundar har tillkommit via en direkt sjukdomsanmälan till SÄK.

Ingen av hundarna med AD diagnos har föräldradjur som är röntgade i armbågarna.

IK anger inavelskoefficient.

För fortsatt kontinuerlig uppdatering av röntgade hundar se SKK´s hemsida, under webtjänster – avelsdata. Där kan ni söka på den ras ni är intresserade av.

 Senast uppdaterad: nov 28, 2016 @ 01:08

Share