Njurdysplasi – PNP

Renal dysplasi: Tidigare kallad Progressiv Nefropati, PNP. Ärftlig njursvikt.

Medfödd underutveckling av båda njurarna. Hundar som föds med gravt underutvecklade njurar insjuknar vid 2-6 månaders ålder. Hundar med mindre grav njurdefekt kan leva upp till ca 5 års ålder.

Kan vara enkel recessiv nedärvning Gäller fram för allt gråhund.

Symptom: ökad törst och urinavgång, avmagring, urinförgiftning med kräkningar, diarré och uttorkning.

Om hund som har njursjukdom konstaterad med blodprov och urinprov, måste avlivas, se till att njurarna blir undersökta i mikroskop av patolog. Kontakta SÄK´s avelskommitté. Här är det av yttersta vikt att diagnos ställs. Det görs endast med hjälp av biopsi från njurarna.

Avelsrekommendation: Sjuk hund samt dess föräldrar utesluts ur avel liksom eventuell avkomma till sjuk hund.

 Senast uppdaterad: nov 28, 2016 @ 19:36

Share