FRÄMRE Y-SÖMSKATARAKT

Katarkt innebär grumling av linsen. Olika typer av katarakt finns och de har olika utseende och utbredning.
Främre Y-sömskatarakt utvecklas i de främre delarna av ögats lins. Linsfibrerna möts normalt framtill i linsen i en nästan osynlig Y-formad struktur, främre Y-sömmen. Det är i detta område som främre Y-sömskatarakt utvecklas.
Detta upptäcks vid ögonlysning som små pärlformade grumlingar längs med Y-sömmen. Dessa grumlingar är från början små men kan med tiden bli flera och mera omfattande.
Främre Y-sömskatarakt debuterar vanligtvis i 4-årsåldern men debuten kan vara både tidigare och senare. Detta kan enbart konstateras om hunden ögonlyses regelbundet.
Främre Y-sömskatarakt leder inte till blindhet.
Främre Y-sömskatarakt anses vara ärftlig. Arvsgången är dock okänd.
En hund med främre Y-sömskatarakt kan användas med försiktighet i avel. Förutsättning är att den andra hunden i kombinationen är ögonlyst inom ett år före parningen och fri från främre Y-sömskatarakt.
Avkomma till hund med främre Y-sömskatarakt bör ögonlysas som unga, medelålders och gamla.
Om främre Y-sömskatarakt debuterar mycket tidigt så kan det vara mindre lämpligt att använda hunden i avel. Ta då kontakt med SÄK´s avelskommitté.

170107 SÄK´s avelskommitté genom Åsa Magnusson Juberget

Share